• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prusickiej
    KRS 0000122503

Misja:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych, promowanie Ziemi Prusickiej w obszarach przemysłowych, handlowych, sportowych, turystycznych i rolniczych.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych.
Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Prowadzone działania:
- coroczna współpraca przy Organizacji Birgu Grubasów - organizatorem głównym jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach i Urząd Miasta i Gminy Prusice,
- współpraca przy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, ferii zimowych dla dzieci z gminy Prusice,
- pomoc dla dzieci specjalnej troski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach przekazuje nam listę takich dzieci, które potrzebują pomocy,
- dofinansowanie do imprez kulturalno-sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.