• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Aeroklub Polski
    KRS 0000122672

Misja
Propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, a zwłaszcza sportów lotniczych. Popularyzowanie wiedzy i umiejętności lotniczych. Działanie na rzecz gospodarki, kultury i obronności kraju oraz zapobieganie klęskom żywiołowym i ekologicznym.

Prowadzone działania
Organizowanie kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności lotniczych, pilotażowych i technicznych uprawianych w Aeroklubie. Organizowanie lotniczych imprez sportowych krajowych i międzynarodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.