• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Artystyczne SZTUKA
    KRS 0000122705

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia Artystycznego SZTUKA jest kontynuacja wydawania Sztuki, najstarszego polskiego czasopisma poświęconego sztukom wizualnym (zał. 1946 r. jako "Przegląd Artystyczny) oraz opieka nad jego archiwum (od 1946 r.). Zajmujemy się ponadto organizacją wydarzeń artystycznych - wystaw, projekcji filmów (w tym o sztuce), popularyzacja sztuki polskiej w kraju i za granicą. Nasze czasopismo znajduje się od kilku dziesięcioleci w zbiorach największych bibliotek w kraju, w tym księgozbiorów Biblioteki Narodowej, bibliotek wojewódzkich i akademickich oraz najważniejszych bibliotek artystycznych na świecie. Przygotowujemy projekty działań społecznych na rzecz popularyzacji polskiej sztuki współczesnej i jej twórców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.