• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
    KRS 0000123367

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi oraz ich rodzinom i opiekunom.

Prowadzone działania:
-Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera;
-prowadzenie grupy wsparcia i samopomocy dla rodzin i opiekunów chorych z zespołami otępiennymi;
-pomoc psychologiczna dla opiekunów chorych;
-organizowanie bezpłatnych badań przesiewowych dla starszych osób z zaburzeniami pamięci;
-realizacja rozmaitych programów służących chorym z zespołami otępiennymi, ich opiekunom oraz osobom zawodowo sprawującym opiekę nad chorymi (szkolenia dla opiekunów, profesjonalistów i wolontariuszy, praktyki dla studentów Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego, wizyty domowe u chorych leżących, imprezy kulturalne i rekreacyjne dla osób z otępieniem itp.);
-działalność informacyjna służąca szerzeniu wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.