• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze
    KRS 0000123560

Prowadzone działania
Celem działania Stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom pozbawionych trwałej lub okresowej opieki rodzicielskiej, odpowiednich warunków do rozwoju psychofizycznego. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu stworzenie komfortowych warunków mieszkaniowych w Domu Małych Dzieci w Jaworzu.
Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. Finansowanie wypoczynku dzieci podczas wakacji np. nad morzem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.