• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"
    KRS 0000123781

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz działania służące wyrównywaniu szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osób z niepełnosprawnością, mniejszości, uchodźców, kobiet, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk marginalizowanych).

Organizacja w 2005 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Od 2006 roku Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny "SPOZA". Od 2006 roku Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako instytucja szkoleniowa.

Od stycznia 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi Agencję Zatrudnienia, której klientami są osoby z niepełnosprawnością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.