• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu
    KRS 0000124610

Misja
Celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy placówkom oświatowym, upowszechnianie sportu, rehabilitacja dzieci, ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Obecnie realizowane są następujące działania:
- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej - poprzez prowadzenie na pływalni "Delfin" w Połańcu zajęć wych. fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych nauki pływania
- Przedsięwzięcia w zakresie opieki zdrowotnej, zakup leków dla dzieci przewlekle chorych, dofinansowanie w zakupie sprzętu medycznego dla szpitali w całym kraju,
- Pomoc w dożywianiu dzieci (w stołówkach szkolnych) pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,
- Działania w zakresie kultury i sportu na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.