• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tęczowa Fundacja w Ełku
    KRS 0000124961

Prowadzone działania
Działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. Działalność edukacyjna, rehabilitacyjna, kulturalna i charytatywna. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, wspieranie integracji osób i rodzin niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.