• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ośrodek Integracji Społecznej
    KRS 0000125956

Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej zostało założone w sierpniu 2002r. Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, powołaną przez grupę zaangażowanych społecznie ludzi, pochodzących z różnych środowisk i organizacji. Naszym celem jest szeroko pojęta integracja ludzi dobrej woli i chętnych do niesienia pomocy. Dlatego, spotykając się z olbrzymią potrzebą, postanowiliśmy wybudować Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, dla osób przeżywających jesień swojego życia i nie mogących liczyć na pomoc najbliższych. Dzięki pracy, a przede wszystkim determinacji w realizowaniu celów, możemy dziś pochwalić się całym szeregiem działań, które wdrażanie są z najwyższą starannością. Dzięki wysiłkowi i wsparciu firm i instytucji oraz zaangażowaniu wielu środowisk i osób, możemy dziś realizować zadania, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne.
Najważniejszym naszym dziełem jest budowa, od podstaw, obiektu o powierzchni 2500 m2, w którym siedzibę ma Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Świetlica Socjoterapeutyczna. W dniu 12.05.2010 r. Ośrodek Integracji Społecznej powołał Hospicjum Domowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
W najbliższej przyszłości, mamy również plany otwarcia Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego dla dzieci, który ma za zadanie nieść pomoc dzieciom z ciężkimi schorzeniami. Nasza placówka jest drugą świadczącą opiekę paliatywną i hospicyjną, działająca na terenie całego województwa lubuskiego, jednak Oddział dla dzieci będzie pierwszym tego typu miejscem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.