• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym "Dar Serca"
    KRS 0000127529

Naszym głównym celem jest:
Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.

Nasze zadania to:
1) Świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych, a w tym usługi : pielęgniarskie, rehabilitacyjne, lekarskie, terapeutyczne, pomoc psychologiczna, duchowa i inne;
2) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
3) Prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
Zadania te realizujemy poprzez świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych w ramach Hospicjum Domowego, świadczenie usług pielęgniarskich w ramach opieki długoterminowej domowej, prowadzenie całodobowej opieki z rehabilitacją w ramach Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego "DAR SERCA", prowadzenie opieki dziennej dla osób niepełnosprawnych i seniorów przy tym Ośrodku, a także poprzez rehabilitację ambulatoryjną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.