• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Restaurare Basilicam"
    KRS 0000128069

O samym miejscu:
1. Kompleks (bazylika i klasztor) z połowy XIII w. rozbudowany w XIV wieku z fundacji Króla Polski Kazimierza Wielkiego;
2. Najstarsza instytucja miasta;
3. Pierwsza wyższa uczelnia na wschodnich ziemiach polskich - miejsce dialogu kultur i wyznań;
4. Miejsce zaprzysiężenia Unii polsko - litewskiej w 1569 roku;
5. Wraz z przyległym terenem uznane za Pomnik Historii;
6. Odznaczone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego i wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego;
7. Prawie 800 lat dziedzictwa i tradycji.

Cele statutowe Fundacji:
1. Ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych, kulturowych;
2. Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych dla zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i odnowy zespołu budynków Bazyliki i Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie przy ulicy Złotej 9;
3. Podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności lokalnej i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
4. Współpraca z krajowymi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków oraz promowanie i rozpowszechnianie uzyskanych doświadczeń.

Prowadzone przez nas programy:
1. Edukacyjno-uniwersytecki: realizowany we współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami i organizacjami pozarządowymi,
2. Kulturalny: związany z animowaniem festiwali i przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką,
3. Duszpasterski: działalność społeczna i duchowa dla wszystkich,
4.Konserwatorsko-muzealny: by przetrwała pamięć o wielkim dziedzictwie - trasa turystyczna, ekspozycje.

Prowadzone działania:
1. Promowanie w społeczności lokalnej idei ratowania Bazyliki i Klasztoru przy pomocy środków masowego przekazu: artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, internet;
2. Pozyskiwanie środków na remonty; Fundacja co roku przeprowadza kampanię informacyjną na temat "zbiórki 1%"; głównym środkiem informacji są ulotki, w ich rozprowadzaniu uczestniczą wolontariusze;
3. Odnowa zabytków ruchomych oraz remont bazyliki i klasztoru;
4. Organizowanie wydarzeń kulturalnych: Wielkopostne Śpiewanie, Zaduszki Literackie, Wigilia Starego Miasta i inne.

Głównym celem i zadaniem Fundacji jest gromadzenie i wykorzystywanie środków na remont bazyliki i klasztoru. Działania dodatkowe Fundacji skupiają wokół kultury i edukacji. Poprzez angażowanie wolontariuszy i współpracę z różnorodnymi środowiskami (administracją publiczną, firmami, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi). Fundacja wspiera Klasztor Dominikanów w utworzeniu na Starym Mieście w Lublinie pierwszego w Polsce Centrum Ewangelizacji przez Kulturę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.