• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Jagielloński
    KRS 0000128315

Klub Jagielloński powstał w 1989 roku jako inicjatywa studentów i młodych prawników naukowych oddziałów humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność Stowarzyszenia polega nie tylko na poznawaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań jego członków. Ambicją środowiska jest wywarcie realnego wpływu na otaczającą na rzeczywistość poprzez przygotowywanie raportu czy analizy. Dlatego też wszędzie istotna jest refleksja nad aktualnymi problemami życia społecznego, politycznego i kulturowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.