• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomoc dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych Wróć
    KRS 0000129427

Terapia Metodą Halliwick
Metoda Halliwick jest rewelacyjną i unikalną metodą terapii wodnej i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi. Wraz z londyńską YMCA oraz International Halliwick Associacion w dniach 08 - 21.08.03 roku w Gdańsku zorganizowaliśmy dwa kursy Metody Halliwick: Fundation oraz Advance - po raz pierwszy w Polsce. Szkolenie skończyło 18 rehabilitantów. YMCA w Londynie współpracując z Fundacją, współfinansowała budowę basenu rehabilitacyjnego, który powstał w lipcu 2004 roku. Basen, o bezpiecznej głębokości 1,20 m, wzbogaca naszą ofertę terapeutyczną i umożliwia naszym podopiecznym korzystanie w okresie letnim z zajęć metodą Halliwick.

Hipoterapia
Najszerzej realizowanym przez Fundację projektem jest Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. We współpracy z licencjonowanymi hipoterapeutami opracowaliśmy program zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Doskonalimy go w Angielskim Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym "Diamont Riding Center" w Hrabstwie Surrey. Pozyskaliśmy w 2003 roku pięć koni huculskich, szczególnie przydatnych w hipoterapii. Mamy stały kontakt ze środowiskiem lekarzy i terapeutów. Prowadzimy regularne zajęcia rehabilitacyjne. Udało nam się zrealizować plan zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Samochód umożliwia dotarcie do Ośrodka hipoterapii dzieciom niepełnosprawnym z okolicznych miejscowości. Dzięki przystosowaniu go do ciągnięcia przyczepy z końmi i sprzętem jeździeckim będziemy mogli w przyszłości brać udział w konkursach i zawodach jeździeckich dla niepełnosprawnych. W ubiegłym roku udało nam się również zakończyć modernizację hali zamieniając ją w ogrzewaną, krytą ujeżdżalnię. Remont obejmował wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej, wymianę podłoża, remont i ocieplenie dachu. W tej chwili możemy prowadzić zajęcia hipoterapii niezależnie od pory roku i pogody. Grodzenie pastwisk - kolejne zadanie na 2004 rok zakończone sukcesem. Pozyskaliśmy złom z przeznaczeniem na ogrodzenie nowych pastwisk - ok. 5 ha przygotowaliśmy na sezon letni 2005. Nowe pastwiska będą służyły także naszym podopiecznym z Mini Zoo.

Wakacje Dzieciom
Po raz pierwszy udało nam się w 2003 roku zorganizować bezpłatny wypoczynek dla dziesięciorga dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Pobyt dzieci połączony był z hipoterapią i indywidualnym programem rehabilitacji. Jest wielką radością móc gościć dzieci niepełnosprawne, dla niektórych był to pierwszy pobyt nad morzem, dla niektórych wręcz pierwsze wakacje. Zmobilizowani ogromnym zainteresowaniem akcją, postanowiliśmy zbudować własną bazę noclegową - powstał pawilon, w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Co roku zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami.

Ferie w Siodle
W lutym 2004 roku odbyły się po raz pierwszy zajęcia dla dzieci i młodzieży z Jantaru i okolic, pozostających w czasie ferii zimowych w domach. Otrzymaliśmy za ten projekt nagrodę od Fundacji Wspomagania Wsi w postaci dofinansowania w ramach konkursu "Pożyteczne ferie". Zimowe Ferie w Siodle są już tradycją, co roku zapraszamy dzieci powiatu nowodworskiego do odwiedzin Ośrodka Hipoterapii Fundacji w Jantarze i spędzania czasu aktywnie, atrakcyjnie i zdrowo!

Mini Zoo
Mini Zoo terapeutyczne współtworzone z Oliwskim Ogrodem Zoologicznym z myślą o dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej daje im ogromne szanse i możliwości. Znajdują się tu specjalnie oswajane i przygotowywane zwierzęta. Ze szczególną nadzieją obserwujemy reakcje dzieci niepełnosprawnych mając świadomość, że wspomagamy leczenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości ruchowych, autyzmu, urazów neurologicznych, porażenia mózgowego. Zapraszamy do odwiedzin Mini Zoo wszystkie dzieci. Czekają tam na nie między innymi: lamy, owce, bydło stepowe, świnki wietnamskie, strusie afrykańskie i emu, kozy karłowate.

Widoczni = Bezpieczni
Obejmująca cały region akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku wraz z policją i nauczycielami w szkołach podstawowych. Docieramy szczególnie do małych dzieci z regionów wiejskich. Spotkania mają na celu przekazanie dzieciom wiedzy jak bezpiecznie dojść do szkoły i wrócić z niej do domu - jest to szczególnie ważne jesienią i zimą, ze względu na szybko zapadający zmrok. Dziecko musi być widoczne - jest wtedy bezpieczniejsze. Samozaciskowe opaski odblaskowe stały się ważnym elementem bezpieczeństwa dziecka na drodze. Akcja "Widoczny = Bezpieczny" otrzymała ogromne wsparcie od wielu Firm, które w sposób wrażliwy i pełny uczucia odniosły się do problemu bezpieczeństwa naszych dzieci. W ubiegłym roku dzieciom z woj. pomorskiego rozdaliśmy 14,5 tys. opasek odblaskowych.

Ocalić Życie
Program prowadzony we współpracy z Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku. Przeznaczony szczególnie dla starszych dzieci i młodzieży. Policjanci z pracownikami naszej Fundacji zapoznają młodych ludzi z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia miejsca wypadku i udzielenia pierwszej pomocy. Jest to nowa inicjatywa, prowadzona od 2004 roku, będziemy kontynuować program we wszystkich zainteresowanych nim szkołach.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.