• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy
    KRS 0000129572

Misja:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.
2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych.
3. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Prowadzone działania:
1. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i statutu OSP.
2. Udział orkiestry w uroczystościach państwowych, religijnych i okolicznościowych.
3. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr i teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pomocy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej.
4. Organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.