• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Jutrzenka"
    KRS 0000130287

Misja
Samopomoc alkoholikom rodzinom dzieciom z rodzin alkoholików

Prowadzone działania
Pomoc młodzieży, rodzinom, dzieciom z rodzin uzależnionych od alkoholu. Profilaktyka młodzieży spotkanie rozmowy z pedagogami. Integracja rodzin uzależnionych od alkoholu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.