• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza
    KRS 0000130816

Misja:
Naukowe badanie dziejów piśmiennictwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Adama Mickiewicza i współczesnego mu ruchu umysłowego.
Budzenie zamiłowania do literatury polskiej, naukowe pogłębianie jej znajomości, popularyzowanie osiągnięć nauki o literaturze.
Troska o program edukacji polonistycznej, opiniowanie programów i metod nauczania literatury ojczystej.

Prowadzone działania:
Organizowanie odczytów, konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych, konkursów i różnego rodzaju imprez dotyczących literatury i kultury polskiej.
Wydawanie czasopisma "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza".
Wydawanie i współwydawanie książek wybitnych badaczy literatury polskiej.
Prowadzenie projektów badawczych dotyczących literatury i kultury polskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.