• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Hospicjum Św. Ojca Pio
    KRS 0000130935

Misja
Hospicjum Ojca Pio prowadzi opiekę dla osób z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej. Opiekujemy się także rodzinami w żałobie.
Hospicjum prowadzi także nieodpłatną wypożyczalnie sprzętu medycznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania
Odbiorcą naszych działań są chorzy na raka w ostatnim stadium choroby, gdzie zakończone zostało wszelkie działanie medyczne ze strony szpitalnictwa zamkniętego. Chorego zabezpiecza się przeciwbólowo, w sprzęt medyczny i opiekę psycho-duchową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.