• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku
    KRS 0000131551

Misja
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy socjalno-zdrowotnej, polegającej na umożliwieniu osobom i rodzinom żyjącym w niedostatku przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości oraz przysługujących im uprawnień.

Prowadzone działania
Kontynuacja głównego celu Towarzystwa ujętego w statucie, a w szczególności w zakresie ochrony zdrowia.
Towarzystwo nasze współpracuje w realizacji celów z innymi organizacjami o podobnym profilu działania na terenie całego kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.