• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej
    KRS 0000131609

Cele organizacji:
1. Zrzeszenie i integrowanie twórców, celem stworzenia możliwości, jak i warunków uczestnictwa w kształtowaniu i rozwoju kultury artystycznej miasta i regionu, w kraju i poza jego granicami.
2. Wspieranie merytoryczne członków stowarzyszenia w dążeniu do rozwijania ich warsztatu twórczego.
3. Reprezentowanie artystów w kraju i za granicą oraz eksponowanie i rozpowszechnianie ich dzieł.
4. Umacnianie roli i społecznej pozycji artysty.

Dokonania organizacji:
1. Wystawy zbiorowe i indywidualne połączone czasami z koncertem lub poezją ( prace reprezentowane na 33 wystawach zbiorowych przez 10 lat w Polsce / m. in w Muzeum Miejskim w Stargardzie , w Świnoujściu, w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz w Książnicy Pomorskiej z okazji X-lecia SAIE itd / oraz w Niemczech / w Lubece, Bergen na Rugii, Schwedt, Ueckermunde, Luckow, Strasburgu / . Zaplanowane są w roku 2012 obchody X-lecia , oprócz wystawy w Książnicy Pomorskiej pt:"Barwy czasu", odbędą się wystawy w Berlinie i Luckow. Oprócz wystaw zbiorowych SAIE organizuje wystawy indywidualne w Galerii SAIE oraz w Niemczech / Luckow, Strasburg /
2. Od 2003 roku organizowanie sa Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne /plastyka, muzyka .../ w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie przy finansowej pomocy gminy Kobylanka a od roku 2008 także przy pomocy Fundacji Polsko- Niemieckiej zakończone wystawą poplenerową wraz z koncertem. W roku 2012 odbędą się 10 - te warsztaty .
3. Organizowane są także plenery zimowych i letnie SAIE / m. in Grodzisk, Krzynki, Borne Sulinowo, Silnowo, Rakowo, Międzyzdroje, Rogozina, Wiselka.../
4. Współpraca ze Związkiem Twórczym Artystów z Niemiec / Schwedt i Gerswalde: "Um Kunst"/co zaowocowało wspólną wystawą w roku 2011 w Zamku Książąt Pomorskich pt "Bez Granic".
Utrzymywane są kontakty ze Związkiem z Templina a także kontakty z artystami w Strasburgu , Luckow, Ueckermunde , Berlinie ...
5. Nawiązanie współpracy z artystami z Niemiec /z Berlina, Magdeburga oraz przyjęcie ich do SAIE/ a także z artystami z Białorusi z Witebska oraz przyjęcie ich jako członków SAIE.
6. Nawiązanie współpracy z Klubem 12 Dywizji gdzie w wyniku porozumiena została otwarta "Galeria SAIE" i pracownia plastyczna w której członkowie mogą się spotykać, prowadzić pracownię i biuro.
7. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej / projektowanie , drukowanie ulotek, plakatów katalogów / i tym samym promocja artystów stowarzyszenia
8. Prowadzenie galerii i warsztatów artystycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.