• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe
    KRS 0000132022

Misja
Ujawnianie zjawiska mobbingu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu wobec kobiet, prowadzenie badań w tym kierunku, publikowanie wyników i nagłaśnianie problemu mobbingu w środkach masowego przekazu, współpraca w tym zakresie z innymi organizacjami.

Prowadzone działania
Organizuje spotkania indywidualne i grupowe, podczas których osoby mobbowane mają możliwość przedstawienia swojego problemu i uzyskania życzliwej porady psychologicznej lub prawnej.
Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatową, uczy, jak radzić sobie ze złym i niesprawiedliwym traktowaniem przez przełożonych lub współpracowników, pracodawcom doradza, jak unikać lub rozwiązywać konflikty z pracownikami, uczy asertywności. Interweniuje u pracodawców na rzecz osób mobbowanych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.