• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
    KRS 0000132851

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez niesienie tym osobom wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności pomocy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Stowarzyszenie czuwa nad przestrzeganiem praw os.niepełnosprawnych, prowadzi działalność informacyjna, rehabilitacyjna, zajęcia logopedyczne, inicjowanie i rozwijanie form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wszelka pomoc merytoryczna, psychologiczna. Organizowanie warsztatów dla rodziców z zakresu rehabilitacji, logopedii, opieki medycznej i wychowania.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi działalność rehabilitacyjną - 4 razy w tygodniu nasi podopieczni korzystają z masaży, rehabilitacji ruchowej, dwa razy w tygodniu z terapii logopedycznej (także nanologopedii), Ponadto prowadzimy róznego rodzaju terapię-
pedagogiczną, biblioterapię, arteterapię, terapię SI
Pomóż nam nieść szczęście - to hasło które towarzyszy naszej działalności. Obok codziennych działań rehabilitacyjnych, zwracamy uwagę w środowisku lokalnym na problemy naszych podopiecznych, Staramy się integrować społeczność by problemy niepełnosprawnych stały się troską środowiska. Seniorzy organizują dla naszych podopiecznych Mikołajki, młodzież wolontariacko opiekuję się dziećmi niepełnosprawnych, w organizację festynu dla niepełnosprawnych angażuje się społeczność uczniowska, rada osiedla, radni, gmina...
Razem łatwiej znaleźć dobro wspólne i jednoczyć się ku lepszemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.