• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
    KRS 0000133007

Misja
Upowszechnianie wychowania muzycznego wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie zespołów muzycznych.

Prowadzone działania
Od 3 lat organizacja prowadzi Młodzieżowy Zespół Orkiestry Dętej w Bielsku-Białej. Organizacja koncertów, uczestnictwo w imprezach okolicznościowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.