• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
    KRS 0000133074

Misja
Wspieranie działalności Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.Prowadzenie integracyjnego przedszkola dla kontynuacji monachijskiej koncepcji rehabilitacji dzieci z wykorzystaniem metody Marii Montessori.
Prowadzenie szkoleń specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, psychologii i pedagogiki leczniczej Montessori.
Propagowanie monachijskiego modelu rehabilitacji.

Prowadzone działania
Organizowanie kursów dla lekarzy, psychologów, pedagogów.
Prowadzenie Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
Prowadzenie Przedszkola Integracyjnego Montessori.
Wydawanie publikacji (podręcznik "Monachijska Funkcjonalna diagnostyka Rozwojowa 1- 3 r.ż.).
Współfinansowanie remontów i wyposażenia Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji.
Propagowanie metod wczesnej diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szczególnie metod stosowanych w Centrum Dziecięcym w Monachium, np. diagnostyki kinezjologicznej i terapii Vojty oraz pedagogiki leczniczej i terapii Montessori. Organizacja staży podyplomowych dla psychologów z zakresu psychologii klinicznej (współpraca z Collegium Medicum w Krakowie).
Współpraca z wyższymi uczelniami (organizacja praktyk studenckich), m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,Wyższą Szkołą Filozoficzno - Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie, Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium.
Współorganizacja studiów podyplomowych w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UP w Krakowie: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori", współorganizacja działań w kierunku powołania szkoły prowadzonej metodą Marii Montessori w Krakowie, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 72 w Krakowie, a także Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Organizowanie szkoleń w zakresie pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori, współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, stowarzyszeniem Montessori - Europa (Niemcy) i innymi placówkami Montessori w Polsce i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.