• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Andrzeja S. Piecucha "Powiatowe Dzieci"
    KRS 0000133718

Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom z terenu województwa śląskiego. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej poprzez organizowanie i finansowanie przedsięwzięć przez które osiąga założone cele w tym w szczególności:
-fundowanie stypendiów
-zakup żywności
-zakup leków
-organizowanie i finansowanie leczenia ratującego zdrowie i życie
-udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej
-organizowanie i finansowanie wypoczynku w tym koloni i wycieczek
-finansowanie śniadań i obiadów dla najbiedniejszych uczniów w szkołach.

Fundacja poza wspieraniem poszczególnych rodzin finansując kupno odzieży, żywności, leków, czy też rzeczy użytku codziennego, wydatkuje co miesiąc środki pieniężne na:
-śniadania w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie
-Obiady dla najbiedniejszych dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytomiu
-Fundacja sfinansowała zakup koszulek dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Oczko" w Chorzowie oraz wsparła grupy młodzieżowe z Klubu "GKS Ruch Radzionków".
-zakup książek dla szkół i przedszkoli z powiatu tarnogórskiego
-zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w Przedszkolu w Tarnowskich Górach (Stare Tarnowice).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.