• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Musica Humana"
    KRS 0000133802

Główne cele stowarzyszenia to:
- wspieranie i promocję działalności muzycznej, w szczególności wspieranie i promocję zespołu muzyki dawnej „La Tempesta"
- organizowanie koncertów i festiwali
- organizowanie seminariów i kursów wykonawczych
- działalność fonograficzna
- zakup i renowacja instrumentów muzycznych
- gromadzenie i udostępnianie wszelkich materiałów (książki, wydawnictwa fonograficzne itp.), w szczególności związanych z muzyką dawną.

Prowadzone działania:
- Festiwal Barok w Radości (od 2012 roku)
- Koncerty muzyki dawnej w kraju i za granicą
- Nagrania dawnej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.

Cele:
- Propagowanie arcydzieł muzyki dawnej, głównie wśród publiczności mającej utrudniony dostęp do wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie artystycznym
- Edukacja kulturalna w dziedzinie historii muzyki i dziedzinach pokrewnych
- Utrwalanie fonograficzne europejskiego dziedzictwa muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej (archiwa jasnogórskie, dzieła Mikołaja Zieleńskiego).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.