• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie POLITES
    KRS 0000134083

Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa "polites", które można tłumaczyć jako "obywatel".

W ramach realizacji naszej misji zapraszamy do korzystania z następujących możliwości:
Regionalne Centrum Wolontariatu
Prowadzimy biuro pośrednictwa wolontariatu, skierowane do osób zainteresowanych aktywnością na rzecz innych. W jego ramach zapraszamy na warsztaty samorozwojowe, kursy i spotkania pozwalające lepiej poznać siebie oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności.

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 - wraz z 4 partnerami wspieramy inne organizacje pozarządowe z terenu Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Szkolimy, doradzamy, budujemy partnerstwa, udostępniamy miejsce spotkań.

Programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu (Fundusze sołeckie; Na młodzież patrz!; Jestem, więc zmieniam!)
Wierzymy w siłę obywateli. Uczymy mieszkańców Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, jak mogą wpływać na to, co dzieje się w ich miejscowościach.

Ośrodek Szkolący programu dla młodzieży Młodzież w działaniu
Zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz konsultowaniu wniosków składanych o dofinansowanie swych działań w ramach jednego z europejskich programów edukacji pozaformalnej.

Programy społeczne (Starszy Brat, Starsza Siostra)
W zorganizowany sposób staramy się zapewnić pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia.

EURODESK
Jesteśmy źródłem informacji o możliwościach w Europie dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.