• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej
    KRS 0000134190

Misja
Działania statutowe.
-Formacja religijna, prowadzona jest w kołach parafialnych poprzez Msze św., konferencje, warsztaty tematyczne. Członkowie stowarzyszenia organizują i uczestniczą w pielgrzymkach zarówno krajowych jak również zagranicznych. Przygotowują nabożeństwa, oprawę liturgii, uczestniczą w rekolekcjach.
-Działania wychowawcze są adresowane do dzieci, młodzieży ale również dorosłych. Mają charakter akcji takich jak dyskusje, wykłady ale również rajdy turystyczne, festyny. Wyjazdy wakacyjne, które łączą wypoczynek, formację religijną i wychowawczą.
Wychowanie jest prowadzone również w świetlicach środowiskowych. Opieka, kanapka, pomoc w odrabianiu lekcji a nade wszystko dar obecności to codzienność takich placówek.
Specjalne kwalifikacje opiekunów dają specjalne walory ofercie przedkładanej dzieciom. Dlatego mogą one uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez plastyków i nauczycieli języków obcych
Świetlica prowadzona przez studentki pedagogiki specjalnej daje pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Opiekunki mogą w praktyce zastosować wiedzę uniwersytecką i przekonać się o jej wartości.
W szeroko rozumianą pracę wychowawczą są włączeni również dorośli, dla których prowadzone są katechezy przedmałżeńskie. Rodzice spodziewający się potomstwa, korzystają z pomocy szkół rodzenia.
-Działania charytatywne. "Człowiek w potrzebie" to hasło zawsze wyzwala zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. Dociera ona zarówno w postaci świątecznych paczek i wielkanocnych śniadań dla potrzebujących jak również poprzez wyjazdy dla dzieci z rodzin w potrzebie na letni wypoczynek poza miastem i wsparcie świetlic.
-Aktywność kulturalna. Festiwal Rodzin Muzykujących, spotkania opłatkowe z bogatą oprawą muzyczną, koncerty organowe, wspólne uczestnictwo w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych, konkursy wiedzy religijnej, społecznej, koncerty okolicznościowe to tylko niektóre z obszernej listy działań kulturalnych podejmowanych przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest współorganizatorem Łódzkich Dni Rodziny uczestnicząc w inicjatywach religijnych, społecznych i kulturalnych.

Działania społeczne.
Kierując się przekonaniem, że na rzeczywistość społeczną powinniśmy wpływać poprzez oddziaływanie na tworzone prawo jak również przez wpływ na decyzje na szczeblu gminy, powiatu, województwa czy kraju - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej wspierało swoich członków mających zamiar wystartować w wyborach samorządowych bądź parlamentarnych.

Współpraca i współdziałanie.
Nie jesteśmy samotną wyspą. Rzeczywistość jest zbyt złożona żeby liczyć tylko na własne siły. Dlatego Stowarzyszenie należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Ten ruch skupiający podobne nam stowarzyszenia ułatwia artykułowanie potrzeb, postulowanie zmian w prawodawstwie gwarantujących poprawę sytuacji rodzin polskich czy też wskazywanie na zagrożenia społeczne.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest również otwarte na podobne ruchy usytuowane w innych środowiskach naszej Archidiecezji.

Prowadzone działania
Troska o polskie rodziny.
Opieka nad najbardziej potrzebującymi.
Troska o niepełnosprawnych.
Wszechstronna działalność edukacyjna, wychowawcza i kulturalna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.