• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
    KRS 0000134197

Misja
Działalność na rzecz niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ochrona socjalna tych dzieci, wspieranie ośrodka rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Celem organizacji jest działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ochrona socjalna. Stowarzyszenie wspiera działalność Ośrodka rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Prowadzi działalność na rzecz rozbudowy i modernizacji, ponadto organizuje i finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego dzieciom niepełnosprawnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.