• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000134564

Misja
Głównym celem naszej organizacji jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i skrajnie ubogim, w tym niepełnosprawnym - w duchu patrona Św. Brata Alberta.

Prowadzone działania
Wydajemy 6 dni w tygodniu ciepły posiłek wraz z chlebem osobom bezdomnym i najuboższym. Organizujemy spotkania dla dzieci specjalnej troski Dni Dziecka i Św. Mikołaja.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.