• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Urologia"
    KRS 0000134760

Misja:
Prowadzenie działalności naukowej. Wspieranie działalności Centralnego Szpitala Kolejowego.

Prowadzone działania:
Organizowanie kursów i szkoleń. Współpraca z ośrodkami zachodnimi poprzez szkolenia w zakresie urologii. Leczenie ambulatoryjne, diagnostyka, leczenie operacyjne, opieka stacjonarna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.