• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie "RAZEM ŁATWIEJ"
    KRS 0000135080

Misja:
1. Pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych dzieci.
2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z niepełnosprawnością.
3. Propagowanie rzetelnej wiedzy w lokalnym społeczeństwie na temat niepełnosprawności oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin celem ich integracji ze społeczeństwem.
4. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego dla dzieci i ich rodzin.

Naszym celem jest:
1. Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych podopiecznych.
2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności związanych z niepełnosprawnością.
3. Propagowanie rzetelnej wiedzy w lokalnym społeczeństwie na temat niepełnosprawności,oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin, celem ich integracji ze środowiskiem.
4. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku rehabilitacyjno-sportowego,oraz innych imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród niepełnosprawnych i ich rodzin.
6. Udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.