• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
    KRS 0000135800

Misja
Współpraca na polu pomocy zwierzętom z samorządami i jednostkami administracji państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji ustawy o ochronie zwierząt

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenia jest działanie w dziedzinie ochrony zwierząt. Główny nacisk kładziony jest na leczenie oraz sterylizacje bezdomnych zwierząt. Dzięki temu możliwe jest znalezienie dla nich domu. Dzikie Koty po zabiegu sterylizacji, kastracji i wyleczeniu wypuszczane są na wolność w to samo miejsce, z którego zostały zabrane. Stowarzyszenie jest w trakcie zadania publicznego "Sterylizacja bezdomnych kotów z terenu miasta Radomska"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.