• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja" - SONI w Kościerzynie
    KRS 0000136013

Prowadzone działania
Stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne i zdrowe celem wzajemnej pomocy ( w tym osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych ). Prowadzi akcje informacyjne i doradcze, bierze udział w imprezach rekreacyjno-kulturalnych ( Dni Kościerzyny, Świeto Pieczonego Ziemniaka, wycieczki ), organizuje sprzęt rehabilitacyjny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.