• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku
    KRS 0000136508

Naszym celem pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, schorowanym w zakresie opieki pielęgniarsko - opiekuńczo - rehabilitacyjnej. Nasze usługi świadczone są w domu pacjenta, gdzie wykonujemy takie czynności jak: pielęgnacja rany, odleżyny, pomiar parametrów, iniekcje, kąpiele, ćwiczenia usprawniające, transport chorego do lekarza specjalisty, wypisanie recept itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.