• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami"
    KRS 0000136608

Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością.
Radość ta powoduje, że uczą się chętnie i lepiej, są bardzie odpowiedzialne za siebie i innych.
Przygotowują się, aby w dorosłym życiu osiągnąć sukcesy.

Dziecko jest w centrum naszej uwagi:
- rozbudzamy zainteresowania dzieci,
- wynajdujemy szczególne talenty i predyspozycje u każdego dziecka,
- rozumiemy jego potrzeby i emocje,
- odpowiedzialnie kierujemy dzieckiem,
- kładziemy nacisk na wspólną pracę wychowawczą z rodzicami.

Szczególną opieką otaczamy dzieci niewidome i niedowidzące.

Celem głównym Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-oświatowo-wychowawczych, organizowanie działalności na rzecz integracji, osób niepełnosprawnych, oraz innej w sferach zadań pożytku publicznego, przyjętych w statucie, podejmowanych na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.