• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach
    KRS 0000137451

Misja:
Podstawowe cele działania stowarzyszenia ujęte w akcie powołania to:
- inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska szkolnego i absolwentów,
- organizowanie pomocy materialnej na rzecz szkoły,
- niesienie pomocy uczniom, absolwentom i nauczycielom - emerytom.

Prowadzone działania:
1. Program nagród i stypendiów dla uczniów Liceum.
2. Pomoc w finansowaniu bieżących potrzeb Liceum.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.