• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dziecięcy Uśmiech do Świata"
    KRS 0000138204

Fundacja "Dziecięcy Uśmiech do Świata" prowadzi działalność w zakresie:
- wspierania finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dom Dziecka" w Bielsku-Białej przy ul. Cyprysowej 27 i Pocztowej 24, oraz innych Domów Dziecka w województwie śląskim, które zwrócą się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej;
- wspierania finansowego przychodni rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w województwie śląskim w zakresie doposażania w sprzęt rehabilitacyjny;
- organizacja zabaw integracyjnych dla dzieci zrzeszonych w Fundacji;
- finansowania rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
- finansowania zakupu lekarstw i środków higieny osobistej dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.