• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"
    KRS 0000139901

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze" jest organizacją pozarządową non profit. Prowadzimy działalność społeczno-kulturalną, a szczególnie interesują nas przedsięwzięcia autorskie, oryginalne, bezprecedensowe oraz niezależne. Inspirowani społeczno-artystycznym projektem awangardy lat 20-tych XX wieku pragniemy naszym inicjatywom nadawać charakter pionierski oraz łączyć w nich to co związane ze sztuką i społeczeństwem, czyli otaczającą nas rzeczywistością i jej kreowaniem. Pragniemy działać: społecznie, międzykulturowo, interdyscyplinarne i multimedialnie na pograniczach: idei, sztuki i społeczeństwa.

Stowarzyszenie skupia młodych ludzi z Suwalszczyzny, głównie absolwentów i studentów, różnorodnych kierunków na uczelniach w Olsztynie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Suwałkach.

Prowadzone działania:
- Międzynarodowy Festiwal Suwalskie Teatr-Akcje od 2006 roku (www.teatr-akcje.pl)
- Pani Sztuka w Suwałkach - interdyscyplinarny, warsztatowy projekt artystyczny skierowany do dzieci i młodzieży od 2009 roku
- Festiwal Sztuki dla NAJnajmłodszych od 2011 roku
- Wolontariat Europejskii EVS od 2011 roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.