• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bliżej Piękna"
    KRS 0000140513

Misja
Fundacja "Bliżej Piękna” jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność polegającą na organizowaniu, popieraniu i prowadzeniu inicjatyw kulturalnych. Organizujemy spektakle z udziałem artystów zawodowych i uczniów szkół artystycznych, spektakle młodzieżowych grup baletowych oraz wiele różnych projektów artystycznych i kulturalnych. Fundacja założyła "Teatr Komedii i Baletu” - w którym występują artyści zawodowi (śpiewacy, tancerze, aktorzy) oraz dzieci i młodzież kochająca sztukę tańca i śpiewu, "Balet Miasta Wrocławia” - zespół tańca współczesnego, jest także organizatorem koncertów i spektakli teatralnych. Staramy się o utworzenie we Wrocławiu 9-letniej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej

Prowadzone działania
organizujemy następną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego (dotyczy młodszych klas Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz Szkół Niepublicznych)-docelowo - dla uczniów z Unii Europejskiej, nadal organizujemy bezpłatne warsztaty - Młodzi mistrzowie sceny, pomagamy artystom zarówno początkującym, jak i znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, pomagamy zespołom artystycznym - dziecięcym i młodzieżowym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.