• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Częstochowie
    KRS 0000140741

Misja:
- prowadzenie domów spokojnej starości,
- pomoc społeczna, szczególnie osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- pomoc młodzieży "zagubionej" potrzebującej pomocy,
- organizowanie wypoczynku wakacyjnego,
- wytwarzanie atmosfery otwartości i szacunku dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania, a szczególnie zakładają i prowadzą środowisko dla osób starszych, niepełnosprawnych i młodzieży.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej 16 oraz Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej 92.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.