• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego
    KRS 0000141192

Prowadzone działania:
Działania na rzecz pacjentów z chorobami prostaty, nerki, pęcherza moczowego i narządów płciowych.
Celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów, edukacja w zakresie podstawowej wiedzy medycznej dla zapewnienia warunków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.