• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały
    KRS 0000143475

Głównym celem Stowarzyszenia, zrzeszającego mieszkańców i sympatyków naszej miejscowości jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Kwaczały i integracji z Unią Europejską przez rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich, łączących aktualnych i byłych mieszkańców wsi, przez planowanie i organizowanie działań gospodarczych i społecznych dla harmonijnego rozwoju, a także pobudzenie aktywności społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju wsi z uwzględnieniem zrównoważonego działania angażującego się w ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturalnych Kwaczały i okolic
2) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju
3) Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej
4) Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej
5) Realizacja zadań z obszaru pomocy społecznej
6) Planowanie i organizowanie działań zmierzających do wybudowania obiektów publicznych na terenie Kwaczały
7) Wspieranie innych inicjatyw społecznych
8) Działania na rzecz zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży
9) Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.