• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym
    KRS 0000143605

Misja:
Udzielanie pomocy osobom dializowanym, zaopatrzenie w specjalistyczny sprzęt, leki, usuwanie barier architektonicznych oraz wszelkie inwestycje zmniejszające uciążliwość zabiegów, porady prawne, wsparcie finansowe itp.

Prowadzone działania:
Z uwagi na specyfikę choroby działalność ogranicza się do środowiska osób dializowanych. Służymy pomocą przy zakładaniu podobnych stowarzyszeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.