• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych
    KRS 0000144250

Organizacja prowadzi pomoc dla dzieci z wadami wymowy, z różnymi upośledzeniami, niesłyszących, upośledzonych umysłowo, dzieci dyslektycznych i innych mających trudności w nauce. Pomagamy ok. 250 dzieciom w naszym stowarzyszeniu, dla których pracują pedagog, logopeda. Po ukończeniu roku szkolnego wyjeżdżamy na turnusy bądź wycieczki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.