• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
    KRS 0000144482

Misja:
Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Działalność poradnicza, interwencje, szkolenia.
Organizacja koncertów charytatywnych, spotkań okolicznościowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.