• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Z. Religi
    KRS 0000144665

Naszym celem jest podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia, lepszego rozwoju i integracji w środowisku naszych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, by w przyszłości nie była ciężarem dla społeczeństwa.

Zależy nam na tym, by zmienił się odbiór społeczny osoby niepełnosprawnej, na poszerzeniu i urealnieniu wiedzy o niepełnosprawnościach. Dążymy też do tego, by dzieci niepełnosprawne miały okazję do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, by coraz aktywniej uczestniczyły w życiu społecznym, miały hobby i umiały je rozwijać.

Odbiorcy działań:
Dzieci i rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, spotkania grup wsparcia, wyjazdy integracyjne.
Korzystamy z lokalu w ośrodku Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", a obecnie także z lokalu Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych "Świętojańska" w Białymstoku.
Pomagamy nie tylko samym dzieciom niepełnosprawnym, ale i ich rodzeństwu i rodzicom.
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Topczewie, z Urzędem Gminy w Wyszkach, Spółdzielnią Mieszkaniową SŁONECZNY STOK, Klubem Osiedlowym KAKTUS, Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, Słowackim Stowarzyszeniem SDS z Bratysławy, Klub Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa z Pragi, Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów KLANZA o/ Białystok.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.