• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad
    KRS 0000144995

Misja
Tworzenie bazy materialno-finansowej dla promowania i rozwoju województwa podkarpackiego a w szczególności Bieszczad i Beskidu Niskiego. Pomoc dzieciom i osobom zagrożonym marginalizacją społeczną. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci. Podtrzymywanie tradycji narodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.