• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej
    KRS 0000145050

Misja
Fundacja działa na rzecz ratowania kobiet zagrożonych nowotworami narządów rodnych.
Wczesne wykrycie tych chorób, nowoczesna terapia zwiększają sznsę wyleczenia.

Prowadzone działania
Obecnie w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie realizowany jest remont wraz z modernizacją 4 sal operacyjnych oraz tworzona jest pracownia nowoczesnej radioterapii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.