• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Malborskie Stowarzyszenie Chóru "Lutnia"
    KRS 0000146275

Misja
1. Twórcze pobudzanie aktywności muzycznej, angażowanie szerokich warstw społeczeństwa w życie muzyczne środowiska, kształtowanie i udostępnianie kultury muzycznej;
2. Inicjowanie organizacji działań kulturalnych i edukacyjnych na terenie miasta i regionu;
3.Promocja miasta i regionu poprzez tworzenie nowych wartości kulturalnych oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego;
4. Działanie na rzecz integracji społeczeństwa miasta i okolic;
5. Opieka nad zespołem SEMPER CANTANTES i chórem mieszanym LUTNIA w Malborku.

Prowadzone działania
Aktualnie nowy Zarząd jest w trakcie opracowywania planu działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.