• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie
    KRS 0000146592

Misja:
-Proponowanie współpracy oraz pomocy rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym,
-organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych,
-prowadzenie dla rodziców systematycznych spotkań konsultacyjnych,
-spotkania integracyjne, przełamywanie barier psychologicznych w społeczeństwie,
-współdziałanie z władzami gminy, powiatu, województwa,
-współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

Prowadzone działania:
-Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych - osoby niepełnosprawne i opiekunowie.
-Organizowanie imprez turystycznych - osoby niepełnosprawne i opiekunowie.
-Organizowanie koncertów charytatywnych, loterii fantowych (na rzecz osób niepełnosprawnych).
-Organizowanie imprez okolicznościowych (mikołajki, zabawa świąteczna) - osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin patologicznych.
Działania są realizowane na skalę województwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.